मौजे घोडसगाव ता शिरपूर येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सन-2023 अंतर्गत विविध तृणधान्यांचे आहारातील महत्त्व यावर माहिती देऊन प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →