January 28, 2023

0 Minutes
Stories

जव्हार तालुक्यातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचा पौष्टीक तृणधान्य प्रचार प्रसिध्दी कार्यक्रम

मौजे आयरे येथे दिनांक 27/01/2023 रोजी पौष्टीक तृन्यधान्य जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला सदर कार्यक्रमास अंगणवाडी सेविका श्रीम कल्पना अनिल धिंडा , कृषी सहाय्यक श्री एस आर दिघे,मंडळ, आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते....
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मोखाडा तालुक्यातील साखरी येथील पौष्टीक तृणधान्य प्रचार प्रसिध्दी कार्यक्रम

दिनांक 19.01.2023 रोजी मौजे साखरी ग्रामपंचायत येथील सभागृहात अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्य तालुका कृषी कार्यालय मोखाडा मार्फत आहारातील पौष्टिक तृणधान्य चे महत्व संबंधी प्रचार व प्रसिद्धी चा कार्यक्रम घेण्यात आला.सदर वेळी साखरी-गोंदे...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

विक्रमगड तालुक्यात पौष्टीक तृणधान्य प्रचार प्रसिध्दी कार्यक्रम

आज दि 14/01/2023 रोजी सकाळी ठिक 11.00 वा. मौजे सावराई येथे अंतरराष्टीय पौष्टिक तृण धान्य वर्ष 2023 अंतर्गत तालुका स्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली सादर कार्यशाळेमध्ये तृण धान्याविषयी व त्यांचे आहारातील महत्व याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

डहाणू तालुक्यातील कृषी पर्यवेक्षक यांनी पौष्टीक तृणधान्य प्रचार प्रसिध्दी कार्यक्रम घेतला.

आज दिनांक 28/1/23रोजी ग्रामपंचायत सरावली येथे आंतर राष्ट्रीय पोष्टीक तृणधान्य कार्यक्रम घेण्यात आला या वेळी ग्रामपंचायत चे सरपंच श्री.देऊ राघ्या दळवी ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामसेवक तसेच शेतकरी उपस्थित होते यावेळी कृषी सहाय्यक श्रीमती जयश्री कोदे...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

जि.सांगली – जिल्हा क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव

सांगली जिल्ह्यामध्ये दि.२१ व २२ .०१.२०२३ रोजी जिल्हा क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन श्री.राजे रामराव महाविद्यालय जत जि.सांगली या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमात प्रत्येक तालुक्याने आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

वाळवा जि.सांगली

कुळप ग्रामपंचायत ग्रामसभा मध्ये आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत मार्गदर्शन करताना श्री गणेश शेळके कृषी सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय वाळवा इस्लामपूर...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

तासगाव जि.सांगली

आज बुधवार दिनांक 25/1/2023 रोजी मौजे नागाव कवठे तालुका तासगाव जिल्हा सांगली येथेआंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत हुरडा उत्सव संपन्न झाला.सदर कार्यक्रमात मा श्री सागर खटकाळे उपविभागीय कृषी अधिकारी विटा यांनी मानवी आहारातील...
सविस्तर वाचा...!