ढोंग ता. नवापूर येथे विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्याचे आहारातील महत्वाबाबत मार्गदर्शन.

ढोंग तालुका नवापूर येथे जिल्विहा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी पौष्टिक तृनधान्याचे आहारातील महत्वाबाबत मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार

Learn More →