आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण

दि. 07.02.2023 रोजी मौजे पाचेगाव ता.जिंतूर. जि. परभणी येथे पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त पौष्टिक तृणधान्य लागवतड, व्यवस्थापन आणि सुधारित तंत्रज्ञान याबद्दल शेतकरी प्रशिक्षण देण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, परभणी

Learn More →