प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजने ची कार्यशाळा घेऊन पौष्टीक तृणधान्य चे महत्व खामगाव तालुक्यामध्ये घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →