आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या अनुषंगाने मौजे -निकुभे ता. धुळे जि. धुळे येथे पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले

निकुंभे येथे ग्रामसभेत पौष्टीक तृणधान्य महत्व व pmfme योजनेची माहिती दिली.मंकृअ सोनगीर ,कृप सोनगीर 2 वकृस उपस्थीत

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →