जुने भामपूर तालुका शिरपूर येथील आर. सी. पटेल शाळेतील विद्यार्थी यांना पौष्टिक तृणधान्य विषयी माहिती देतेवेळी कृषि सहाय्यक सुरवसे मॅडम व आत्मा बी टी एम प्रज्ञा मोरे

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →