मंडळ कृषी अधिकारी kinwat यांच्या लग्नात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय kinwat येथील महिला कर्मचारी यांनी तयार केला वधू वर यांच्यासाठी तयार केलेला पौष्टिक तृणधान्य चा रुखवत

मंडळ कृषी अधिकारी kinwat यांच्या लग्नात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय kinwat येथील  महिला कर्मचारी यांनी तयार केला   वधू वर यांच्यासाठी तयार केलेला  पौष्टिक तृणधान्य चा रुखवत केला व तृणधान्याच्या पीकापासुन आगळेवगळे पदार्थ बनवुन उपक्रम राबवीला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड

Learn More →