आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या अनुषंगाने मौजे मालपुर ता. साक्री जि. धुळे  येथे पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व या विषयावर मार्गदर्शन.

मौजे मालपुर ता.साक्री येथे श्री.क्षेत्र महादेव मंदिरात महिला पुजा अर्चना करतांना चे औचित्य साधुन महिलांना आंतर राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त पौष्टिक तृणधान्य बाबत व प्रधान मंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया ऊद्योग योजनेबाबत माहिती दिली व मार्गदर्शन करतांना कृषि सहाय्यक श्री स्नेहल बोरसे.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →