आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या अनुषंगाने मौजे दहिवेल ता. साक्री जि. धुळे  येथे पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व या विषयावर मार्गदर्शन.

मा.उत्तमराव पाटील महाविद्यालयाच्या वतीने दहीवेल येथे एनएसएस कॅम्प दरम्यान विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष निमित्त मार्गदर्शन करतांना कृषीसहाय्यक प्रशांत पाटील व कृषीसहाय्यक किशोर बच्छाव, प्राध्यापक जगदीश पाटील, प्राध्यापक वंदना पाटील व प्राध्यापक योगेश कोरडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →