आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या अनुषंगाने मौजे धवळीविहीर ता. साक्री जि. धुळे  येथे पौष्टिक तृणधान्य रॅली चे आयोजन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →