आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्ताने बेहेड ता. साक्री, जि.धुळे येथे प्रचार, प्रसिध्दी व शेतक-याना मार्गदर्शन करण्यात आले.

आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्ताने बेहेड ता. साक्री, जि.धुळे येथे प्रचार, प्रसिध्दी व शेतक-याना मार्गदर्शन करण्यात आले. माहिती देतांना कृषि पर्यवेक्षक श्री व्हि एन अहिरराव व कृषी सहाय्यक

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →