मौजे सडावन येथे. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष जनजागृती व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्न प्रक्रिया योजना जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला….

आज दिनांक ०२/०२/२०२३ रोजी मौजे सडावन येथे. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष जनजागृती व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्न प्रक्रिया योजना जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. सदर कार्यक्रमास मा.भारत वारे साहेब तालुका कृषी अधिकारी, अमळनेर तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती कृषिभूषण प्रवीण पाटील मंडळ कृषि अधिकारी मयूर कचरे,कृषी सहायक पवार साहेब,राजेश बोरसे उपसरपंच गुलाब पाटील तसेच बचत गटाच्या महिला व इतर शेतकरी उपस्थित होते. मा.श्री वारे साहेब यांनी तृणधान्य चे आहारातील महत्त्व व उत्पादन वाढ यावर शेतकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन केले . कृषी भूषण श्री प्रवीण पाटील यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योग बद्दल सखोल माहिती शेतकऱ्यांना दिली.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव

Learn More →