मौजे- बोलठाण ता. गंगापूर येथे कृषी विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांनी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने प्रत्यक्ष तुनधान्य पिकाच्या प्लॉट वर जाऊन शेतकर्यांनी जनजागृती केली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →