“महाराष्ट्र मिलेट मिशन अंतर्गत” मा. कुलगुरू डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विदयापीठ, दापोली डॉ. संजय सावंत साहेब आणि मा. कुलगुरू महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी डॉ.प्रशांतकुमार पाटील यांनी आज त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालय येथे आयोजित “पौष्टीक तृणधान्य प्रदर्शन” कार्यक्रमास भेट दिली…

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →