ता. पारशीवणी येथे पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व व फायदे बाबत जंनजागृती

ता. पारशीवणी येथे पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व व फायदे बाबत जंनजागृती केली. उपस्थित सर्व शेतकरी व मान्यवर यांनी पौष्टिक तृणधान्याचा आहारात समावेश करण्याबाबत शपथ घेतली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर

Learn More →