मा. जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २६/१२/२०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 जिल्हास्तरीय समिती सभा संपन्न झाली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →