दि. 26/01/2023 ला आंतररष्ट्रीय पोष्टिक तृणधान्य विषयी मार्गर्शनदर्शन करतांना कृषि सहाय्यक डी.डी. वळवी उपस्थित सखी सौ. प्रतिमा कांबळे व सर्व शेतकरी महिला.

आंतररष्ट्रीय पोष्टिक तृणधान्य विषयी मार्गर्शनदर्शन करतांना कृषि सहाय्यक डी.डी. वळवी उपस्थित सखी सौ. प्रतिमा कांबळे व सर्व शेतकरी महिला.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा

Learn More →