जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा यांचे प्रसिध्दी पत्रके आहारात पौष्टीक तृणधान्याचा वापर करणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले

जिल्हयातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजीत करून आहारात पौष्टीक तृणधान्याचा वापर करणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले
जिल्हयातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजीत करून आहारात पौष्टीक तृणधान्याचा वापर करणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा

Learn More →