आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ प्रचार प्रसिद्धी व पौष्टिक तृणधान्य पिका बद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले.

प्रचार प्रसिद्धी व पौष्टिक तृणधान्य पिका बद्दल मार्गदर्शन करून मिनिकीट चे वाटप करण्यात आले.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली

Learn More →