आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ प्रचार प्रसिद्धी बाबत मा. तहसीलदार यांचे सोबत चर्चा करण्यात आली.

आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मा. तहसीलदार साहेब यांचे शी चर्चा केली व त्यांनीसुद्धा प्रचार प्रसिद्धी करण्यात मदत केली व मार्गदर्शन केले.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली

Learn More →