प्रजासत्ताक दिना निमित्य एटापल्ली येथे शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रभात फेरी काढून पौष्जटिक तृणधान्नय वर्जाष २०२३ चे जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली

Learn More →