मुंबई येथे आयॊजीत महाराष्ट्र मिलेट मिशन कार्यक्रमत , मा.प्रधान सचिव कृषी महाराष्ट्र राज्य श्री एकनाथ डवले साहेब यांनी सोलापूर च्या पौष्टिक तृणधान्य स्टॉल ला भेट देऊन पौष्टिक तृणधान्य पासून बनवलेले पदार्थांचा आस्वाद घेतला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सोलापूर

Learn More →