आदिवासी मुलांच्या आहारात पौष्टिक तृन्धान्यचा समावेश सौ. समीक्षा आमटे

लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा तालुका भामरागड जिल्हा गडचिरोली येथील आदिवासी मुलांचे वस्तीगृहता भोजना मध्ये पौष्टिक तृणधान्य चा त्नायांच्चया आहारात नित्णीयाने समवेश करण्यात येते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गडचिरोली

Learn More →