करेकुंडी ता.- चंदगड येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त तृणधान्याची माहिती पत्रके वाटप करून जागृती.

करेकुंडी ता.- चंदगड येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त तृणधान्याची माहिती पत्रके वाटप करनेत आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →