जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे तृणधान्याचे फलक लावून मा. ना. संजय राठोड (अन्न व प्रशासन मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री)यवतमाळ,जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पोलीस अधिक्षक यवतमाळ व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नवनाथ कोळपकर यांनी तृणधान्य विषयी चर्चा केली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ

Learn More →