हवामान बदलाच्या व आधुनिकीकणाच्या काळात सातपुड्यातील आदिवासी शेतकऱ्याने केले पारंपरिक बियाण्यांचे संवर्धन..

https://www.evivek.com/Encyc/2022/11/19/Traditional-seed-conservation-through-community-efforts.html

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नंदुरबार

Learn More →