आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मार्गदर्शन, प्रचार प्रसिद्धी रहिमाबाद तालुका सिल्लोड

पौष्टिक तृणधान्य वर्ष निमित्त मौजे रहीमाबाद येथे कार्येक्रम घेण्यात आला यावेळी मंडळ कृषी अधिकारी श्री तोटरे एस जी व कृषी सहाय्यक श्री डुकरे श्रीकांत व शेतकरी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →