आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मार्गदर्शन, प्रचार प्रसिद्धी

बिडकिन कार्यक्षेत्रात सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावर पौष्टिक तृणधान्य फायदे या विषयी मार्गदर्शन, प्रचार, प्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →