“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ ” अंतर्गत प्रचारप्रसिद्धी

“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ ” अंतर्गत जनजागृती अंतर्गत तालुका कृषि अधिकारी फुलंब्री मार्फत फुलंब्री, आळंद, निघोना, पाल, बाबरा, कोलते टाकळी, गनोरी, पोर्बावडा, बोरगाव आडगाव ई. गावामध्ये प्रचारप्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →