आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक दिनानिमित्त तालुका कृषी अधिकारी, चाकुर श्री.संजयकुमार गायकवाड यांनी रब्बी ज्वारी प्रात्यक्षिक प्लॉटला भेट

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक दिनानिमित्त तालुका कृषी अधिकारी, चाकुर श्री.संजयकुमार गायकवाड यांनी रब्बी ज्वारी प्रात्यक्षिक प्लॉट पाहणी करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर

Learn More →