जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पालघर कार्यालयातील कर्मचाऱ्याचा हळदी कुंकू कार्यक्रम.

यामधे हळदी कुंकू कार्यक्रम करताना सर्व कर्मचारी यांना पौष्टीक राजगिरा लाडू आणि ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे भेट वस्तू म्हणून देण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →