पूज्य साने गुरुजी विद्यालय Biloli येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य दिन साजरा करण्यात आला .

पूज्य साने गुरुजी विद्यालय Biloli येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य दिन साजरा करण्यात आला . प्रमुख उपस्थिती Dr. Shaikh Gramin रुग्णालय Biloli & Dr.Rewanwar madam K.V.K Sagroli पौष्टिक तृणधान्य विषयी आहारातील महत्व सांगितले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड

Learn More →