संक्रात- भोगी, वाळवा जिल्हा सांगली

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत मौजे डोंगरवाडी येथे वाळवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय वाळवा इस्लामपूर यांच्या अंतर्गत कार्यक्रम घेण्यात आला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सांगली

Learn More →