जिल्हास्तरीय आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 कार्यशाळेचे आयोजन करणेत आले सदर कार्यशाळेसाठी मा. जिल्हाअधिकारी यांना तृणधान्य पिकाचा पुष्प गुच्छ देण्यात आला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अहमदनगर

Learn More →