दि.13/1/2023 रॊजी झालेल्या जिल्हा नियॊजन बौठकी दरम्यान उभारण्यात आले आंतराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष -2023 चे सेल्पी पॅईंटवर मा.पालकमंत्री, मा.आमदार, माजिल्हाधिकारी, मा.मनपा आयुक्त यांनी घेतली सेल्पी – जि.सॊलापुर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सोलापूर

Learn More →