मोजे सोनाईचीवाडी, मंडळ मल्हारपेठ, ता पाटण येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत बाजारी पिकाचे आहारातील महत्व व जनजागृती

मोजे सोनाईचीवाडी मंडळ मल्हारपेठ ता पाटण येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत बाजारी पिकाचे आहारातील महत्व व जनजागृती कार्यक्रम संपन्न झाला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सातारा

Learn More →