“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023” जिल्ह्यात साजरे करण्याकरीता मा. जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित करून सर्वांना कृषि विभागास सहकार्य करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023” जिल्ह्यात साजरे करण्याकरीता दिनांक ०३/०१/२०२३ रोजी मा. जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील कृषि व कृषि सलग्न विभाग महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, नगर विकास, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, सहकार, क्रिडा, खादी व ग्रामोद्योग विभागासह अशासकीय संस्थांनी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना कृषि विभागाला सहकार्य करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिले.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →