आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने तालुका कृषि अधिकारी कन्नड यांचे मार्फत दि.२८/१२/२०२३ रोजी आयोजित प्रचार प्रसिद्धी व जन जागृती कार्यशाळा व रोडशो

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →