रोटरी क्लब पुणे व महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग यां्चे संयुक्त विद्यमाने दिनांक 10/09/2023 रोजी अल्पबचत भवन पुणे येथे मिलेट महोत्सव पार पडला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →