आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मौजे बाभूळगाव जाभरून ता.पातुर जि.अकोला येथे शाळेत विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्वबाबत मार्गदर्शक करण्यात आले..

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →