कळवण जिल्हा नाशिक येथे कृषि प्रक्रिया सप्ताह निमित्त पौष्टिक तृणधान्य विषयी महिला बचत गटांना मार्गदर्शन…

कळवण जिल्हा नाशिक येथे कृषि प्रक्रिया सप्ताह निमित्त पौष्टिक तृणधान्य विषयी महिला बचत गटांना मार्गदर्शन… करताना तालुका कृषि अधिकारी श्रीम म्हस्के मॅडम उपस्थित विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →