वाडा तालुक्यातिक मौजे गारगाव शाळेतील आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य बाबत मार्गदर्शन

मौजे गारगाव येथील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा येथे आंतरराष्ट्रिय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ -“विद्यार्थी पोषण जागरूकता मोहीम” अंतर्गत पौष्टीक तृणधान्य बाबत माहिती व मार्गदर्शन पर सत्र आयोजित केले. पौष्टीक तृणधान्य बाबत PPT presentation केले .बॅलेट बॉक्स टेस्ट व प्रश्न उत्तरे घेतली.सदर कार्यक्रमास कृषी पर्यवेक्षक उज्जैनी श्री.एस.एन.भोईर साहेब, कृषी सहाय्यक गारगाव श्री.सागर पाटील, मुख्याध्यापक श्री.डी.ए.पाटील सर, श्री. सुजित पाटील सर , इतर शिक्षकेतर वर्ग व विद्यार्थी उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →