डहाणू तालुक्यातील चारोटी येथील शाळेतील मुलाना पौष्टिक तृणधान्य बाबत मार्गदर्शन

आज दिनांक 11/08/2023 रोजी मौजे चारोटी येथील जिल्हा परिषद शाळामध्ये आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 कार्यक्रमअंतर्गत विदयार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी पौष्टिक तृनधान्याचे आहारातील महत्त्व याविषयी माहिती देण्यात आली. यावेळी कार्यक्रमाला श्री चौरे सर माध्य. शिक्षक, कृ. स पि. एल शिंदे व कृ.स. डी. जे. रेडेकर उपस्थित होते..

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →