आज मौजे केतकावणे (निम्मे) गावातील प्राथमिक शाळा येथे “जागतिक तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले,तसेच राजगिरा पीक व इतर तृणधान्या विषयी मार्गदर्शन केले. त्यावेळी कृषी सेवक दिघे शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय नसरापूर यांचे वतीने सर्व विद्यार्थ्यांना राजगिरा लाडूचे वाटप करणेत आले.

आज मौजे केतकावणे (निम्मे) गावातील प्राथमिक शाळा येथे “जागतिक तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले,तसेच राजगिरा पीक व इतर तृणधान्या विषयी मार्गदर्शन केले. त्यावेळी कृषी सेवक दिघे शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय नसरापूर यांचे वतीने सर्व विद्यार्थ्यांना राजगिरा लाडूचे वाटप करणेत आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →