मौजे काठरे दि, ता कळवण येथे शासकीय आश्रम शाळेत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मार्गदर्शन

आंतरराष्ट्रीय तृणधान्ये वर्षे निमित्ताने विद्यार्थी जनजागृती कार्यक्रम शासकीय आश्रम शाळा काठरे दि. येथे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री. व्ही.यु.रंधे साहेब मंकृअ कनाशी, उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, श्री. के.पी.पवार कृ.प., श्रीमती एस.पी. चव्हाण कृ.स.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →