तालुका – मुरबाड मौजे केदुर्ली येथे अंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व सांगण्यात आले..मुख्याध्यापक श्रीम महाजन मॅडम, कृ. स. श्री व्ही. ए. गवई व शाळेतील विद्यार्थी..

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →