वसई तालुक्यातील कासरली फणसपाडा येथे पौष्टिक तृणधान्य बाबत मार्गदर्शन

कृषि सहाय्यक दहिसर श्री. पीएन पाटील यांनी कासारली येथील विद्यालयात विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य बाबत मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →