दि ०३ / ०८/२०२३ रोजी तालुका कृषि अधिकारी – अंबरनाथ प्रधानमंत्री पोषण शक्ती अभियान अंतर्गत मिलेट ऑफ द मंथ ऑगस्ट राजगिरा क्रॉप विषयी कार्यक्रम @ चोण अंबरनाथ येथे उपस्तिथ मा. तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, शिक्षक वृंद, विध्यार्थी व कृस अनिता नेहे..

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →