दि .०३/०८/२०२३ जि. प. शाळा, नांदवळ येथे विद्यार्थ्यांना प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष व तृणधान्याचे आहारातील महत्व पटवून देताना तालुका कृषी अधिकारी – भिवंडी कृप श्री. सुरसे व कृस श्री. भालेराव.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →